Portamonedes
6 columnes - 8 monedes

Portamonedes de plàstic amb 8 columnes (8 monedes).
El valor nominal de cada moneda està gravat en relleu.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
41342
SAFATA PORTAMONEDES 8 COLUMNES / 8 MONEDES
+ -