Diari de l'aula D/P
pel professorat ADDITIO

Diari de l'aula per al seguiment de la programació dia pàgina, dividida en 6 hores o sessions.
Cobertes de PVC flexible. Funda portadocuments i cinta marca pàgines.192 pàgines. Mida 22,5 x 30,5 cm.

- Horari
- Llista d'alumnes
- Planificació del curs
- Llista de alumnes
- Planificació dia pàgina

Interior:

Totes les eines per al professorat Additio pel curs escolar vigent.
Eines per al Professorat i agendes escolars ADDITIO.pdf

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
62824
C111 QUADERN PROFESSOR DIARI DE L'AULA ADDITIO
+ -