Quadern de Tutoria
pel professorat ADDITIO

Quadern de Tutoria per al seguiment de l'alumnat i registre d'assistència.
Cobertes de PVC flexible. Funda portadocuments. 66 pàgines. Mida A4.

- Horari
- Professorat del grup
- Plànol de la classe
- Horari del grup
- Calendari d'avaluacions
- Dades personals i familiars
- Faltes d'assistència i retards per mesos
- Calendari d'entrevistes
- 36 fitxes d'alumne/a
- 16 pàgines de reunions de l'equip docent
- Juntes d'avaluació
- Fotografia dels alumnes
- Calendari 3 anys vista
- Etiquetes adhesives per a la llista d'alumnes/as

Totes les eines per al professorat Additio pel curs escolar vigent.
Eines per al Professorat i agendes escolars ADDITIO.pdf

 

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
62820
P131 QUADERN PROFESSOR TUTORIA ADDITIO
+ -