Grapes NOVUS 26/6

Grapes Novus galvanitzades 26/6.
Caixeta de 5.000 grapes.

 

 

Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

 

 

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
11051
GRAPES 26/6 NOVUS (25 FULLS) CAIXETA DE 5.000 GRAPES
+ -