SERVEI D'IMPRESSIÓ GESTIONADA BROTHERSERVEI D'IMPRESSIÓ GESTIONADA BROTHER
MITJANÇANT
COST PER CÒPIA


La millor opció per a empreses i particulars per a la gestió eficient
del seu equip d'impressió.

· Control i estalvi dels costos d'impressió.

· Màxima productivitat i òptim rendiment de l'equip d'impressió.

· L'assessorem en la selecció de l'equip d'impressió que
  més s'adequa a les seves necessitats.

· El servei inclou la instal·lació i posta en marxa, subministrament
  de consumibles, garantia, manteniment i suport tècnic.

Beneficiï's dels avantatges del cost per impressió!

Per a més informació consulti al seu comercial, botiga
o atenció al client al telèfon 972 406 301

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU