Alcohol de cremar 1l
*Només cremar*

Alcohol de cremar per a encendre xemeneies i barbacoes.
Tap de seguretat de polietilè blanc.
Ampolla 1 litre.

No indicat per a neteja de superfícies per la seva elevada toxicitat.

PRECAUCIONS:
· Compost de metanol (nº CE 200-659-6). Molt volàtil, inflamable i tòxic. Incolor.
· Prohibit tirar el líquid sobre flames, brases o un altre focus d'ignició.
· Omplir sense esquitxar ni vessar un recipient metàl·lic i encendre amb precaució.
· Llegir amb atenció la fitxa de seguretat.

 

· Etiquetat de perill seguint el Reglament (CE) 1272/2008 (CLP).
· Fitxa de seguretat d'acord amb el Reglament (CE) nº 1907/2006 (REACH), el Reglament (EC) nº 453/2010 i el Reglament (UE) nº 2015/830.

FITXA DE SEGURETAT ALCOHOL DE CREMAR MPL.pdf  

FITXA TÈCNICA ALCOHOL DE CREMAR MPL.pdf  

 

 

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
51807
ALCOHOL DE CREMAR 1L - NOMÉS PER A CREMAR
+ -