Grapadora tenalla MAX HP-10

Grapadora tenalla metàl·lica per grapar màxim 20 fulls.
Utilitza grapes del número 10.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
12100
GRAPADORA TENALLA MAX HP-10
+ -