Pinces pala abatible APLI
colors - Blíster 6u

Pinça metàl·lica de pala abatible de colors.
Blíster de 6 pinces. Mida 19 mm.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
14029
PINCES ABATIBLE DE COLOR 19mm BLÍSTER 6u
+ -