Cisalla DAHLE 558
rodet A0 - 5 fulls

Cisalla Dahle 558 gran format de rodet.
- Mida base 152 x 39,5 cm.
- Mida tall A0 130 cm.
- 7 fulls. Capacitat màxima de tall, paper de 80 g.  

FITXA TÈCNICA CISALLA DAHLE 558.pdf     


Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
48008
CISALLA DALHE 558 DE RODET A0
+ -