Cisalla DAHLE 556
rodet A1 - 10 fulls

Cisalla Dahle 556 gran format de rodet.
- Mida base 118 x 39,5 cm.
- Mida tall A1 96 cm.
- 10 fulls. Capacitat màxima de tall, paper de 80 g.  

FITXA TÈCNICA CISALLA DAHLE 556.pdf     


Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
48022
CISALLA DAHLE 556 DE RODET A1
+ -