Agendes i quaderns pel professorat ADDITIO

Totes les eines per al professorat Additio pel curs escolar vigent.
Eines per al Professorat i agendes escolars ADDITIO.pdf  

Destaquem:
Codi 62828 - P211 Agenda del professorat. Agenda i quadern per a l'avaluació. Enquadernat en espiral doble. Fundes de polipropilè. 208 Pàgines. Mida 16,5 x 21,5 cm.

Codi
62815: P111 Quadern de notes A4 per a la planificació i avaluació
62814: P101 Quadern de notes A5 per a la planificació i avaluació
62826: P221 Quadern de totes les classes (planificació i avaluació)
               Planificació setmanal: Setmana Vista
62829: P231 Quadern de totes les classes (planificació i avaluació)
               Planificació diària: Dia pàgina
62813: P121 Quadern memoràndum per a la planificació del curs
62819: P191 Quadern tríplex per a la planificació, avaluació i tutoria
62820: P131 Quadern de tutoria pel seguiment de l'alumne
62821: P171 Carpeta global per a la planificació i avaluació
62816: P141 Quadern dúplex per a l'avaluació i tutoria
62817: P151 Quadern memo-notes per a la planificació i avaluació
62822: P161 Registre d'assistència
62823: P181 Agenda G per a la planificació Mes Vista (16 mesos)
62809: P181P Agenda G+ per a la planificació Mes Vista (16 mesos)+Notes
62818: P201 Quadern de programació per a la planificació horària
62824: C111 Diari de l'aula per a l'organització de centres educatius

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
62815
P111 QUADERN PROFESSOR NOTES A4 ADDITIO
+ -
   
62814
P101 QUADERN PROFESSOR NOTES A5 ADDITIO
+ -
   
62826
P221 QUADERN PROFESSOR TOTES LES CLASSES ADDITIO SETMANA/VISTA
+ -
   
62829
P221 QUADERN PROFESSOR TOTES LES CLASSES ADDITIO DIA/PÀGINA
+ -
   
62813
P121 QUADERN PROFESSOR MEMORÀNDUM ADDITIO
+ -
   
62819
P191 QUADERN PROFESSOR TRÍPLEX ADDITIO
+ -
   
62820
P131 QUADERN PROFESSOR TUTORIA ADDITIO
+ -
   
62821
P171 CARPETA PROFESSOR GLOBAL ADDITIO
+ -
   
62816
P141 QUADERN PROFESSOR DUPLEX ADDITIO
+ -
   
62817
P151 QUADERN PROFESSOR MEMO-NOTES ADDITIO
+ -
   
62822
P161 QUADERN PROFESSOR REGISTRE D'ASSITÈNCIA ADDITIO
+ -
   
62823
P181 AGENDA G PROFESSOR MES VISTA ADDITIO CURS VIGENT
+ -
   
62818
P201 QUADERN PROFESSOR PROGRAMACIÓ ADDITIO
+ -
   
62824
C111 QUADERN PROFESSOR DIARI DE L'AULA ADDITIO
+ -