Grapes NOVUS NE6 NE8 Grapadora elèctrica

Grapes Novus galvanitzades NE6 i NE8 per a grapadores elèctriques.
Caixeta de 5.000 grapes.

 

Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
11420
GRAPES NOVUS NE-6 (2-20 FULLS) CAIXETA DE 5.000 GRAPES
+ -
   
11421
GRAPES NOVUS NE-8 (10-40 FULLS) CAIXETA DE 5.000 GRAPES
+ -