Grapes RAPID 24/8+

Grapes Rapid galvanitzades 24/8+.
Caixeta de 5.000 grapes.

 

Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
20127
GRAPES RAPID 24/8+ CAIXETA DE 5.000 u. SUPER STRONG
+ -