Franquejadores

Franquejadores: la solució ràpida, professional i econòmica per a tots els volums de correu. El complement ideal per a l’estalvi
de temps i diners.
· Franqueig digital amb tecnologia Ink-Jet (consumibles HP)
· Imatge professional del correu de la seva empresa
· Alta qualitat d’impressió en els seus enviaments
· Càrrega d'import sense desplaçament a l’oficina de correus
· Càrrega telefònica disponible 24h.
· Descàrrega automàtica de les tarifes postals
· Estalvi de costos, franqueig amb import exacte
· Control de costos per departaments
· Possibilitat de configuració amb un alimentador automàtic
· Possibilitat de connexió en línia a a una ensobradora

   Franquejadora MS-200                         Franquejadora MS-300

   Franquejadora MS-400                         Franquejadora MS-500

* Demani sense compromís demostracions, característiques
   pressupost i estudi de les seves necessitats.

* Consulti’ns diferents opcions de finançament: Rènting, Lísing...

Factures, circulars, mailings, nòmines...
Gestioni ràpidament i amb tota seguretat
l'enviament de la seva correspondència! 

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
48701
FRANQUEJADORA INTIMUS MS-200
+ -
   
48702
FRANQUEJADORA INTIMUS MS-300
+ -
   
48703
FRANQUEJADORA INTIMUS MS-400
+ -
   
48704
FRANQUEJADORA INTIMUS MS-500
+ -