Grapes NOVUS 23/6 a 23/17

Grapes Novus galvanitzades 23/6 a 23/17 per a grapadores de gruix.
Caixeta de 1.000 grapes.

 

 

Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

 

 

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
11060
GRAPES NOVUS 23/6 (10-30 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
50
+ -
   
11061
GRAPES NOVUS 23/8 (31-50 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
50
+ -
   
11062
GRAPES NOVUS 23/10 (51-70 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
50
+ -
   
11063
GRAPES NOVUS 23/13 (71-100 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
50
+ -
   
11064
GRAPES NOVUS 23/15 (101-120 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
50
+ -
   
11065
GRAPES NOVUS 23/17 (121-140 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
50
+ -