Grapes MAX 23/10 a 23/24

Grapes Max galvanitzades 23/10 a 23/24.
Caixeta de 1.000 grapes.


Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
12102
GRAPES MAX 23/10 (30-70 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
+ -
   
12107
GRAPES MAX 23/13 (60-110 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
+ -
   
12071
GRAPES MAX 23/17 (100-170 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
+ -
   
12070
GRAPES MAX 23/24 (160-240 FULLS) CAIXETA DE 1.000 GRAPES
+ -