Grapes REXEL Odyssey

Grapes Rexel galvanitzades Odyssey.
Caixeta de 2.500 grapes.


Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
11459
GRAPES REXEL ODYSSEY CAIXETA DE 2.500 GRAPES
+ -