Grapes NOVUS 24/6-22/6

Grapes Novus galvanitzades 24/6-22/6.
Caixeta de 1.000 grapes.Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
11041
GRAPES NOVUS 24/6-22/6 CAIXETA DE 1.000 GRAPES
+ -