Grapes PETRUS 202

Grapes Petrus galvanitzades 202.
Caixeta de 1.000 grapes.

 

Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
11026
GRAPES PETRUS 202 CAIXETA DE 1000 u.
+ -