Grapes PETRUS núm. 10

Grapes Petrus galvanitzades núm. 10.
Caixeta 1.000 grapes.

 

Per a un funcionament òptim de les grapadores és molt important
utilitzar la mida de grapa adequada, atenent al gruix de papers a grapar.

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI
DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
11050
GRAPES PETRUS núm. 10 CAIXETA DE 1.000 GRAPES
20
+ -