Portacalendari plàstic

Portacalendari placa suport negre amb dues anelles
per al “taco” calendari de l‘any.
 

 

 

 

 

 

 

Venda i preu de pack
Venda i preu unitari, compra recomanada
Preus sense IVA
CODI     DESCRIPCIÓ PREU UNITATS
26010 PORTACALENDARI OPAC NEGRE DE PLÀSTIC    
+ -